วิ่งควาย (คราดนา) ที่ ชลบุรี

วันนี้จะพาชมการแข่งขันประเพณีวิ่งควายคราดนา ที่จัดขึ้นบริเวณริมอ่างเก็บน้ำบ้านบึงขยาย อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โดย อบต. คลองกิ่ว

a7

ชาวคลองกิ่วในอดีต มีอาชีพทำไร่ทำนา ใช้แรงงานควายเป็นหลัก เมื่อหมดฤดูหว่านไถแล้ว ก็มักจะนำควาย มาประชันความเร็ว โดยใส่คราดนาแล้วให้ควายวิ่งแข่งกัน จนกลายเป็นประเพณีไปทั่วทุกหมู่บ้าน สำหรับ อบต.คลองกิ่วได้จัดงานแข่งขันประเพณีวิ่งควายคราดนาเช่นนี้ขึ้นมาเป็นปีที่ 4 แล้ว (2558)

ในการแข่งขัน มีการจัดแบ่งออกเป็น 3 รุ่น คือรุ่นใหญ่ รุ่นเล็ก และรุ่นจิ๋ว การจัดแข่งขันนี้ จังหวัดข้างเคียงและชาวพื้นที่ในจังหวัดชลบุรี ก็สามารถนำควายมาเข้าแข่งขันได้ ทำให้งานคึกคักมากขึ้นกว่าเดิม

อนึ่ง การแข่งขันโดยใช้ควายนี้ เป็นการช่วยส่งเสริมการเลี้ยงควายไทยในท้องถิ่น เนื่องจากประเพณีที่เกี่ยวกับควาย ไม่ว่าจะเป็น วิ่งควาย  คราดนา ต่าง ๆ เหล่านี้ มีเพียงทีจังหวัดชลบุรีเพียงแห่งเดียวเท่านั้น

มาร่วมบันทึกความทรงจำดี ๆ กันครับ

a15
a13
a12
a11
a4
a3
a2
a18