พระธาตุดอยเล็ง

image_pdfimage_print

1 ใน 3 พระธาตุ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดแพร่  มาเริ่มกันที่พระธาตุดอยเล็งก่อนดีกว่านะครับ  พระธาตุแห่งนี้ ตามชื่อครับ เล็งไปเห็นได้ทั้งพระธาตุช่อแฮ และพระธาตุจอมแจ้ง 

พระธาตุแห่งนี้นำรถขึ้นไปได้ แต่แนะนำว่าให้ใช้ความระมัดระวัง โดยเฉพาะขณะขับรถสวนทาง  ไม่สูงก็จริง แต่ทางค่อนข้างจะสวนกันลำบาก

 

การถ่ายภาพ:

ณ วัดพระธาตุดอยเล็งแห่งนี้ สามารถถ่ายภาพพระอาทิตย์ขึ้นได้อย่างสวยงาม และถ่ายภาพเมืองแพร่ ไกล ๆ ผ่านจากวัดพระธาตุช่อแฮได้สวยงามอีกเช่นกัน มาชมภาพกันครับIMG_2396

IMG_2383

IMG_2374
IMG_2368
IMG_2362
IMG_2356
IMG_2355

 

การเดินทาง:

แนะนำให้ใช้เส้นทางข้างวัดพระธาตุช่อแฮ.. เส้นทางที่เดินทางมาถึงหน้าวัดแล้วเบี่ยงออกทางด้านซ้ายอ้อมข้างวัดไป นั่นแหละครับ เป็นเส้นทางไปพระธาตุดอยเล็ง..

 

สำหรับประวัตินั้น ต้องอ้างอิงกับเว็บไซต์ของจังหวัดแพร่ ดังนี้

ประวัติความเป็นมา เป็นปูชนียสถานที่สําคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดแพร่ โดยมีตํานานเกี่ยวกับองค์พระธาตุว่า พระธาตุดอยเล็ง พระธาตุช่อแฮ พระธาตุจอมแจ้ง เป็นพระธาตุที่สร้างคู่กันมาโดยเล่าว่าสมเด็จพระสัม มาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จไปโปรดเวไนยวัตว์มาดอยลูกหนึ่งอยู่ทางทิศใต้ ของดอยธชัคคะบรรพต เสด็จมาถึวจวนแจ้ง ณที่นั้นจึงได้ชื่อว่าดอยจวน แจ้ง (ใกล้สว่าง) ปัจจุบันเรียกว่า พระธาตุจอมแจ้งหลังจากนั้นจึงได้เสด็จ มาทางทิศเหนือถึงธชัคคะบรรพตและได้ประทับอยู่ที่นั้นและทรงมอบ พระเกศาธาตุให้ขุนลัวะอ้ายก้อมได้เก็บไว้ ณ ที่นั้นจากนั้นจึงเสด็จไปทาง ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ทรงประทับอยู่ ณดอยลูกหนึ่งซึ่งสูงกว่าดอยทั้งหมด ในเมืองโกศัยจึงเอาบาตรวางไว้ใกล้ ๆ ดอยลูกนั้นจึงเรียกว่า “ดอยภูวาง”

และได้เสด็จมาประทับบนดอยอีกลูกหนึ่งและได้ประทับแลดู ภูมิประเทศของเมืองโกศัย ทรงตรัสว่าที่นี่เป็นเมืองที่น่ารื่นรมย์ เหมาะแก่การสร้างบ้านสร้างเมือง การประทับแลดูนั้นตามภาษาพื้นเมืองเหนือแปลว่า “เล็ง” ดังนั้นดอยลูกนี้จึกเรียกว่า “ดอยเล็ง” พระธาตุดอยเล็ง ตั้งอยู่บนภูเขาสูงทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของพระธาตุช่อแฮ ประมาณ ๓ กิโลเมตร และห่างจากพระธาตุจอมแจ้งไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ ๔ กิโลเมตร การสร้างพระธาตุไ่้ปรากฏหลักฐานแน่นอนว่าสร้างใน พ.ศ. ใด สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

 

Leave a Reply