พระธาตุจอมแจ้ง

image_pdfimage_print

พระธาตุที่จะนำเสนอแห่งต่อมาคือพระธาตุจอมแจ้ง หรือวัดพระธาตุจอมแจ้ง ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลช่อแฮ เลยพระธาตุช่อแฮไปประมาณ 2 กิโล

เมตร ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 10 กิโลเมตร 

IMG_2591

<<บางสถานที่  ตำนานก็จะมาพร้อมกับประวัติ  อ่านแล้วอาจจะต้องพิจารณาด้วยนะครับ >>

จาก เว็บไซต์ http://www.phrae.go.th/tem/tip/nature_phrae/hagi3.html

 

มาฟังตำนานของพระธาตุองค์นี้กันครับ

พระธาตุจอมแจ้ง : สร้างเมื่อ พ.ศ. 1331 ไม่ปรากฏชื่อผู้สร้าง องค์พระธาตุจอมแจ้งสีทอง สูง 29 เมตร ฐานกว้าง 10 เมตร เดิมเรียกว่า พระธาตุจวนแจ้งเนื่องจากสมัยที่พระพุทธองค์เสด็จถึงสถานที่นี้จวน สว่างพอดี ต่อมาเพี้ยนเป็นจอมแจ้งเชื่อกันว่าสถานที่แห่งนี้เป็นที่บรรจุ พระเกศธาตุและพระบรมสารีริกธาตุ พระหัตถ์เบื้องซ้ายของพระพุทธเจ้า

ข้อมูลทั่วไป
วัดพระธาตุจอมแจ้ง ตั้งอยู่บ้านไคร้ ตำบลช่อแฮ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ เลยพระธาตุช่อแฮไป 1 กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัดราว 10 กิโลเมตร วัดพระธาตุจอมแจ้งมีองค์พระธาตุจอมแจ้ง ตั้งบนเนินเขาเตี้ย รูปทรงพระธาตุคล้ายกับพระธาตุช่อแฮ เป็นที่บรรจุพระเกศาธาตุ และพระบรมสารีริกธาตุพระหัตถ์ซ้ายของพระพุทธเจ้า พระธาตุจอมแจ้งเป็นเจดีย์ทรงพุ่มศิลปผสมระหว่างสุโขทัยกับศิลปเวียงโกศัย ยังอยู่ในลักษณะค่อนสมบูรณ์

นอกจากองค์พระธาตุจอมแจ้งแล้ว ยังมีพระพุทธรูปยืนขนาดใหญ่ ปางพระนาคปรกประดิษฐานอยู่คู่กับองค์พระธาตุ มีพระนอนปางไสยาสน์องค์ขนาดใหญ่ ในสวนลานปฎิบัติธรรมอยู่บริเวณซ้ายมือของทางเข้าประตูวัด ภายในวิหารมีหลวงพ่อจอมแจ้งซึ่งมีอายุประมาณ 600 กว่าปี เป็นพระประธาน ด้านหลังมีองค์พระธาตุอันเก่าแก่อีกองค์หนึ่งซึ่งไม่ได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์ ยังคงไว้ในรูปแบบของการก่อสร้างด้วยอิฐ และมีพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมของโบราณของวัด มีรูปปั้นแสดงรูปสวรรค์ นรก จำลองเพื่อเตือนให้คนทำดีละเว้นความชั่ว

มาชมภาพกันดีกว่า

 

IMG_2586

 


IMG_2600

IMG_2601

IMG_2604

IMG_2613

IMG_2593

IMG_2591

 

 

พระธาตุองค์นี้ เชื่อกันว่า เป็นที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า

 

Leave a Reply